Paslaugos

Pasirinkite jus dominančią paslaugą:

Viešieji ryšiai ir korporatyvinė komunikacija

Teikiame integruotas viešųjų ryšių ir korporatyvinės komunikacijos paslaugas, apjungiančias komunikaciją žiniasklaidoje, socialiniuose tinkluose ir bendrai viešojoje erdvėje.

Parengiame viešųjų ryšių strategiją kaip tęstinę kliento verslo strategijos dalį. Pradėdami nuo klausimo "Kodėl to reikia?", padedame klientui išsigryninti komunikacijos poreikius, norimus pasiekti rezultatus, nusistatyti aiškius strateginius tikslus.

Padedame išsigryninti tinkamas auditorijas, kanalus, įvaizdžio advokatus, komunikacijos intensyvumą. Parengiame ir įgyvendiname komunikacijos veiksmų planą glaudžiai bendradarbiaudami su kliento komanda.

Padedame suvaldyti kilusias komunikacijos krizes, parengiame detalų krizės valdymo planą ir jį įgyvendiname. Esant reikalui, veikiame kaip išorinis komunikacijos vadovas, atstovaujame klientą viešojoje erdvėje, teikiame komentarus žiniasklaidai kliento vardu.

 • Komunikacijos aplinkos viešojoje erdvėje analizė
 • Viešųjų ryšių strategija
 • Viešųjų ryšių taktinis planas ir jo įgyvendinimas
 • Komunikacijos krizių valdymas ir pokyčių komunikacija
 • Ryšiai su žiniasklaida
 • Ryšiai su nuomonės lyderiais
 • Bendravimo su žiniasklaida mokymai
 • Komunikacija su interesų grupėmis
 • Atsakingos veiklos strategija
 • Žiniasklaidos stebėsena
 • Viešų pasisakymų ir pranešimų rengimas